Kim Tran

Projektcontroller – Borås

Några av mina kollegor