Patrik Sveningsson

Entreprenadingenjör – Stockholm

Några av mina kollegor