Patrik Sveningsson

Arbetsledare – Stockholm

Några av mina kollegor